Kaedah Pembayaran

Ada 2 kaedah pembayaran:

  1. Buat bayaran penuh terlebih dahulu
  2. Bayaran pendahuluan sebanyak 60% daripada jumlah harga dan bakinya dijelaskan sebelum penghantaran atau semasa diambil.

Sebarang kos transaksi pembayaran adalah ditanggung oleh pelanggan.

Kami akan mulai memproses atau mengaturkan penghantaran selepas bayaran ditunaikan ke dalam akaun bank kami.